header-fit-fun-v0 3

FIT & FUN Heumen hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Hoe we de privacy handhaven en met de persoonsgegevens van onze leden omgaan, is samengevat op deze pagina.

 

De FIT & FUN Heumen verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens van haar leden, die noodzakelijk zijn om onze vereniging draaiende te houden. Deze persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

  • Naam, adres, telefoon en email worden gebruikt om contact te houden met onze leden
    • Deze gegevens worden ook verstrekt aan de docent en groepsvertegenwoordiger van de groep waarin het lid deelneemt (“ledenlijsten”). Dit om onderling contact mogelijk te maken en eventuele wijzingen van de lessen te communiceren.
  • Leeftijd en geslacht worden gebruikt bij het aanvragen, cq. verantwoording van subsidies, die van toepassing zijn op bepaalde categorieën van deelnemers.
    • Dit wordt in bepaalde gevallen gevraagd door de subsidie instantie, met name vanwege onze doelstelling “ bevorderen van bewegen van senioren”
  • Rekening gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de contributie, cq. het doen van betalingen.

 

Bovengenoemde gegevens worden één seizoen na het beëindigen van het lidmaatschap door de vereniging vernietigd, met uitzondering van financiële gegevens die wettelijk 7 jaar bewaard moeten worden.

 

Elk lid heeft de mogelijkheid om haar gegevens, die door de vereniging beheerd worden, op te vragen en te laten aanpassen via onze ledenadministratie (eitartsinimdanedel.[antispam].@fitfunheumen.nl).