header-fit-fun-v0 3

Contributie regeling

De hoogte van de contributie is afhankelijk van de gevolgde activiteit(en) en wordt per seizoen vastgesteld in de algemene leden vergadering. 

Contributie is verschuldigd vanaf het moment van inschrijving tot de daadwerkelijke beëindiging van het lidmaatschap, zijnde 1 augustus dan wel 1 februari.

De contributie voor een geheel seizoen (augustus t/m juli) is in de Algemene Leden vergadering, dd 7 november 2023, als volgt vastgesteld.

Alle Zaalactiviteiten                                                   € 200,00 per activiteit per seizoen

Boot Camp                                                                € 180,00 per seizoen

Sportief Wandelen                                                    € 140,00 per seizoen

Wandelend Yoga                                                      € 170,00 per seizoen
                                                                                 (Vastgesteld door Beweegcollectief Mook en Middelaar) 

Nordic Walking                                                          €   80.00 per jaar

  • Bij deelname aan 2 of meer van bovenstaande activiteiten wordt 25% korting gegeven op de laagste contributie. Deze korting wordt verrekend per contributie inning.

Alle details, inclusief de betaalwijze, vindt u in ons contributie regeling

 

 Mogelijkheden tot vergoeding van de contributie

Via zorgverzekering

Verschillende zorgverzekeringen vergoeden de contributie van een MBvO gekwalificeerde sportvereniging in 2024 vanuit een aanvullende verzekering.

vergelijking-aanvullende-zorgverzekeringen-2024

Vraag uw zorgverzekering voor verdere detail. In het algemeen kunt u de gespecificeerde factuur, die u ontvangt per mail of post bij elke incasso, als bewijs van betaling gebruiken.

via gemeente Heumen

De gemeente Heumen kan een financiele bijdrage geven in geval u een laag inkomen heeft. Voor meer informatie verwijzen we U naar de website van de gemeente Heumen https://www.heumenstegoed.nl of https://www.heumen.nl/aanvulling-op-laag-inkomen