header-fit-fun-v0 3

FNO Klein Geluk project

Samen materialen kiezen maakt sporten leuk(er)

Introductie

logo-fno-kleingeluk-rgb-2022

Het jaar 2023 begint ook voor de vereniging goed! Vanuit FNO Klein Geluk  (www.fnozorgvoorkansen.nl) zijn projectgelden toegezegd voor het door ons ingediende project “Samen materialen kiezen maakt sporten leuk”. 

 Vanuit dit project kunnen we onze sportmaterialen moderniseren en uitbreiden. Hiermee kunnen we onze lessen voor jonge en maar ook oudere senioren nog aantrekkelijker maken.  Het project gaat ervan uit dat input van de sporters wordt meegenomen (“samen”). Ons einddoel is natuurlijk het vergroten van onze bekendheid en het aantal sporters/leden te laten groeien.

 Verder willen de ook de “positieve gezondheid” introduceren en meten bij fittesten ter indicatie van de gezondheid in de gemeente Heumen.  Meer informatie over wat positieve gezondheid is en hoe het gemeten wordt is te vinden op het internet, bv www.mijnpositievegezondheid.nl.

 Het project: “Samen materialen kiezen maakt sporten leuk” bestaat uit (details zullen nog worden uitgewerkt):

  • lezingen “positieve gezondheid” en “sporten en gezondheid” gevolgd door fittesten in Overasselt/Heumen en Malden. Hier worden sportbehoeften van inwoners geïnventariseerd en de “positieve gezondheid” score gemeten.
  • aanschaf van nieuwe en vervangende sport materialen
  • Workshop(s) met docenten en sporters op ieder niveau, binnen en buiten om de materialen juist te gebruiken en hiermee nieuwe oefeningen en activiteiten uit te voeren.
  • Toevoegen van nieuwe leden in de huidige groepen en hopelijk ook nieuwe groepen opzetten

 Het project start dit voorjaar in Overasselt en Heumen en vervolgens dit najaar in Malden.

Voor de lezingen zal de werkgroep Collectief positieve gezondheid Zuid Gelderland uitleg geven over Positieve Gezondheid. Verder hebben we onder anderen Marcel Olde Rikkert (RadboudUmc) benaderd om de relatie tussen bewegen en gezondheid uit te diepen. 

 De Fittesten worden afgenomen door fysio en arts, bestuur, vrijwilligers en docenten, waarbij ook de positieve gezondheid wordt gemeten.

 Een werkgroep wordt opgezet als vertegenwoordiging van alle (zaal en buiten) sporters, docenten en bestuur om samen de details van het project uit te werken en het project te ondersteunen en uit te voeren.

 

Helaas kunnen we dit project niet bekend maken middels een brief aan alle Heumenaren, zoals in eerdere projecten, vanwege privacy regels. Daarom hebben we jullie hulp nodig om zo veel mogelijk inwoners te bereiken, bv door  berichten te delen op Facebook en andere social media,  nieuwsbrieven en flyers.