header-fit-fun-v0 3

De ALV voor het seizoen 2021-2022 is digitaal (per mail) uitgevoerd.

 

De agenda is hieronder vermeld.

1: Het jaarverslag van onze voorzitter
2: Notulen vorige ALV, jan-2021
3: Het winst-verlies resultaat voor het seizoen 2021-2022
4: Het verslag van de kas commissie
5: De voorgestelde begroting voor het seizoen 2021-2022
6: De voorgestelde (ongewijzigde) contributie regeling voor seizoen 2021-2022.
7: De voorstelde samenstelling van het bestuur
8: Overzicht van het ledenbestand per 1/1/2021
9: Opbrengst RABO en PLUS acties
10: Toekennen erelidmaatschap.

De ontvangen reacties, en de genomen besluiten en aktiepunten zijn genotuleerd en per mail verstuurd aan de leden, waarmee de ALV voor seizoen 2021-2022 is afgesloten.

De notulen worden op verzoek toegestuurd. Stuur hiervoor een mail naar siraterces.[antispam].@fitfunheumen.nl