header-fit-fun-v0 3

De ALV voor het seizoen 2020-2021 is digitaal (per mail) uitgevoerd. De response van de leden en de reactie van het bestuur hierop zijn samengevat in onderstaande notulen.

2020-01-24-notulen-alv-jan-2021.pdf

Een deel van de informatie mbt deze ALV is hieronder te vinden.

- Jaarverslag voorzitter

jaarverslag-alv-jan-2020.pdf

- Informatie tbv de ALV

fit-fun-alv-jan21-v2.pdf