header-fit-fun-v0 3

De ALV voor het seizoen 2021-2022 is digitaal (per mail) uitgevoerd.

 

De agenda met de bijbehoorende stukken is hieronder vermeld.

1: Het jaarverslag van onze voorzitter
    1-voorwoord-voorzitter-henk-borgonje.pdf

2: Notulen vorige ALV, jan-2021
  2-notulen-alv-jan-2021-v2.pdf

3: Het winst-verlies resultaat voor het seizoen 2021-2022
    3-winst-verlies-resultaat-2020-2021.pdf

4: Het verslag van de kas commissie
    4-verslag-kascommisie-nov-2021.pdf

5: De voorgestelde begroting voor het seizoen 2021-2022
    5-begroting-2021-2022.pdf

6: De voorgestelde (ongewijzigde) contributie regeling voor seizoen 2021-2022.
    6-contributie-2021-2022.pdf

7: De voorstelde samenstelling van het bestuur
  7-mutaties-bestuur-2021-2022.pdf

8: Overzicht van het ledenbestand per 1/1/2021
    8-leden-statistiek.pdf

9: Opbrengst RABO en PLUS acties
  9-resultaat-sponsor-akties-nov-2021.pdf

10: Toekennen erelidmaatschap.
         (niet gepubliceerd op deze website, zie uw persoonlijke mail)

PS: Alle bestanden zijn in pdf formaat, dat u met de gratis versie van Adobe Acrobat kunt lezen op PC, tablet of smartphone. 

De ontvangen reacties, en de genomen besluiten en aktiepunten zijn genotuleerd en per mail verstuurd aan de leden, waarmee de ALV voor seizoen 2021-2022 is afgesloten.